A4 Haaglanden-N14: Natuurmonumenten kritisch op Ontwerptracébesluit

Om de verkeersdoorstroming op de A4 en de N14 te verbeteren, wil Rijkswaterstaat in 2023 starten met het aanleggen van extra rijstroken. De plannen voor dit project ‘A4-Haaglanden-N14’ zijn uitgewerkt tot een zogeheten ontwerptracébesluit. Tezamen met Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en KNNV Natuurlijk Delfland heeft Natuurmonumenten kritisch naar de plannen gekeken en in een zienswijze de nodige aandachtspunten naar voren gebracht. Lees meer: https://www.nm.nl/nieuws/a4-haaglanden-n14-natuurmonumenten-kritisch-op-ontwerptracebesluit


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<