Griend is speciaal

Het onbewoonde eiland Griend is bijzonder, ze ligt centraal in de Waddenzee en is op de vaarroute tussen Harlingen en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling goed zichtbaar. In 2016 is er een grootschalige hersteloperatie uitgevoerd om het eiland en de bijzondere natuur die er huist te behouden en te beschermen. Samen met deze herstel operatie is onderzoek gedaan naar de effecten van het herstel en de invloed daarvan op natuurlijke processen, op het eiland en de natuur. Denk aan de aanleg van zeegrasvelden, het afkalven door stormen en stroming, vegetatieontwikkeling en rol van vogelpoep, de vorming van mosselbanken, maar ook het broedsucces van Grote Sterns en Kokmeeuwen. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/griend/nieuws/griend-speciaal


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<