Hazen en konijnen op Rode Lijst

Afgelopen november is de herziene Rode Lijst Zoogdieren gepubliceerd. Rode lijsten zijn lijsten waarop de in hun voortbestaan bedreigde dieren en planten staan. Sinds 1950 stellen ze elke tien jaar de lijst opnieuw vast en beoordelen ze de soorten op zeldzaamheid en toekomstige verwachtingen. Hazen en konijnen worden nu in hun voortbestaan bedreigd. Tijd om het tij te keren. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/landgoed-egheria/nieuws/hazen-en-konijnen-op-rode-lijst


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<