Natuurmonumenten en Wandelbond tekenen samenwerkingsovereenkomst

Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten) en Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN) tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor wandelevenementen. Zo werken ze samen aan een goede balans tussen recreatie en rust in de natuur. Lees meer: https://www.nm.nl/nieuws/natuurmonumenten-en-wandelbond-tekenen-samenwerkingsovereenkomst


Bron:Natuurmonumenten News Feed

<