Onze omgang met bomen

De afgelopen weken is een stevig debat ontstaan over het kappen van bomen. Natuurbescherming lijkt te botsen met het tegengaan van klimaatverandering, terwijl dat elkaar juist kan – en moet – versterken. Het zagen van bomen gebeurt niet zomaar, maar om open landschappen te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Toch merken we dat een deel van de keuzes die we maken in ons beheer, ook vragen oproept bij onze eigen achterban. Lees meer: https://www.nm.nl/nieuws/onze-omgang-met-bomen


Bron:Natuurmonumenten News Feed

<