Werkzaamheden verwijderen bosopslag Fochteloerveen van start

In Nederland is veel te veel stikstof in de natuur. Daardoor verdwijnen er kwetsbare planten en dieren. Met de uitvoer van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet Natuurmonumenten daar iets tegen. In het Fochteloërveen gaan we vooral aan de slag met het verwijderen van jonge bomen (bosopslag). Naast opslag worden er ook hoge bomen (de zogenoemde zaaddragers) omgezaagd of geringd. De werkzaamheden starten eind januari. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/nieuws/werkzaamheden-verwijderen-bosopslag-fochteloerveen-van-start


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Werkzaamheden verwijderen bosopslag Fochteloerveen van start

In Nederland is veel te veel stikstof in de natuur. Daardoor verdwijnen er kwetsbare planten en dieren. Met de uitvoer van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet Natuurmonumenten daar iets tegen. In het Fochteloërveen gaan we vooral aan de slag met het verwijderen van jonge bomen (bosopslag). Naast opslag worden er ook hoge bomen (de zogenoemde zaaddragers) omgezaagd of geringd. De werkzaamheden starten eind januari. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/nieuws/werkzaamheden-verwijderen-bosopslag-fochteloerveen-van-start


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Stikstof en het Naardermeer

Het is voor de boswachters aan de orde van de dag: de overdaad aan stikstof. Ook in het Naardermeer vormt stikstof een groot probleem en met de voorgenomen bouw van een biomassacentrale in Diemen lijkt dit probleem alleen maar groter te worden. Daarom roepen Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland per brief de Gemeenteraad Diemen op om ‘De Verklaring van geen bedenkingen’ wat betreft de biomassacentrale nu niet af te geven. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/naardermeer/nieuws/stikstof-en-het-naardermeer


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Nieuwe zitbanken voor Kempen~Broek-wandeling

In de Laurabossen, de Tungelerwallen en op de Kettingdijk zijn in het kader van het Van Hornejaar 3 nieuwe, robuuste rustbanken langs het Lange Afstands Wandeling "Graaf van Hornepad" geplaatst. Dit is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de Gemeente Weert, Wandelvereniging OLAT en Natuurmonumenten. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/kempen-broek/nieuws/nieuwe-zitbanken-voor-kempenbroek-wandeling


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Winterrust in het Naardermeer

Een late middag in december. Een waterig zonnetje streelt het gladde water van het Naardermeer. Het is stil in het boerderijtje van Stadzigt, thuisbasis van de Naardermeerse boswachters. Alsof iedereen al vakantie heeft. Ik rond wat werk af en denk terug aan wat dit jaar ons gebracht heeft. Een rollercoaster! Met een strenge vorst aan het einde van februari en een zomer lang extreme droogte en hitte. Werken voor de natuur was nog nooit zo belangrijk! Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/naardermeer/nieuws/winterrust-het-naardermeer


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Bomen herplant met dank aan bbn adviseurs

In januari 2018 gingen meerdere honderd jaar oude bomen op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen om door de heftige storm die over Nederland trok. ‘Eeuwig zonde’, zo zei boswachter Johan van Galen Last van Natuurmonumenten. Deze week worden op de plek waar beeldbepalende bomen omgingen nieuwe bomen geplant dankzij een grote schenking. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/boekesteyn/nieuws/bomen-herplant-met-dank-aan-bbn-adviseurs


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Hard gewerkt aan natte natuur De Sprengenberg

Op de Sprengenberg was het afgelopen maand een komen en gaan van mensen en machines. Er is hard gewerkt aan de natte natuurparels: Hellinghoogveen, Eendenplas en poelen. Met als doel de natuur een handje te helpen. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/de-sprengenberg/nieuws/hard-gewerkt-aan-natte-natuur-de-sprengenberg


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<