Aan de slag op de Molenheide

Eentonige (productie)bossen veranderen niet zomaar in een gevarieerd bos met steeds meer soorten dieren en planten. Natuurmonumenten kijkt zorgvuldig wat daar voor nodig is. Ook op de Molenheide. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/molenheide/nieuws/aan-de-slag-op-de-molenheide


Bron:Natuurmonumenten News Feed

Aan de slag op de Stippelberg

Natuurmonumenten werkt in het natuurgebied al jaren aan een steeds gevarieerder bos. Met prachtige resultaten! Ook dit jaar gaan we verder aan de slag. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/stippelberg/nieuws/aan-de-slag-op-de-stippelberg


Bron:Natuurmonumenten News Feed

Deel Sibelco groeve overgedragen aan Natuurmonumenten

Uitbreiding natuur rondom Brunssummerheide (Heidenatuurpark) waardoor er meer ruimte is voor planten en dieren . Ook recreanten kunnen in de nabije toekomst genieten van de unieke natuur die zich zal ontwikkelen in deze voormalige zilverzand groeve. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/brunssummerheide/nieuws/deel-sibelco-groeve-overgedragen-aan-natuurmonumenten


Bron:Natuurmonumenten News Feed

Opruimacties na hoog water succesvol van start

De eerste opruimacties na de watersnoodramp in Limburg en Brabant zijn achter de rug. Voorlopig werken we vanuit Natuurmonumenten nog met gerichte acties met een beperkt aantal vrijwilligers per keer. “Aan de ene kant is het belangrijk dat we zoveel mogelijk zo snel mogelijk opruimen, maar het moet wel veilig zijn” vertelt Rob van Schijndel, gebiedsmanager in het getroffen gebied. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/maasvallei/nieuws/opruimacties-na-hoog-water-succesvol-van-start


Bron:Natuurmonumenten News Feed

<