Biodiversiteit op Marker Wadden groeit snel

De natuur op Marker Wadden komt buitengewoon snel tot bloei, zo blijkt uit een tussenrapportage. Er zijn veel vogels, insecten en vissen gezien. En in het water leven zwavelbacteriën en driehoeks- en quaggamosselen. Die kunnen een rol spelen bij het weer helderder worden van het water. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/biodiversiteit-op-marker-wadden-groeit-snel


Bron:Natuurmonumenten News Feed

Eilandwachters horen kwartelkoning

Josje Peters en Wieneke de Waard waren in de eerste week van mei eilandwachter op Marker Wadden. Een week waarin moerasandijvie het eiland geel kleurde en ze het geluid hoorden van paaiende karpers in het water en het raspende geluid van de kwartelkoning tussen het riet. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/eilandwachters-horen-kwartelkoning


Bron:Natuurmonumenten News Feed

Speciaal gebouwd vliegtuigje volgt Marker Wadden

Vanaf deze week vliegt Boskalis weer met een speciaal gebouwd vliegtuigje, de Sirius Pro. Dankzij deze vluchten kunnen de landschappelijke ontwikkelingen op Marker Wadden nauwgezet in kaart worden gebracht. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/speciaal-gebouwd-vliegtuigje-volgt-marker-wadden


Bron:Natuurmonumenten News Feed

<