Herstelde Kochbunker Bergherbos krijgt periscoop

In het Bergherbos liggen acht Kochbunkers, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in allerijl gebouwd zijn ter verdediging van het Duitse Rijk. Eén daarvan is afgelopen jaar zichtbaar en toegankelijk gemaakt (dit dankzij het Interreg-project ‘Zicht op heden en verleden’). Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/bergherbos/nieuws/herstelde-kochbunker-bergherbos-krijgt-periscoop


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<