Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

Het inventarisatierapport met de broedresultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is beschikbaar. Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/skrok/nieuws/volledig-overzicht-broedresultaten-friese-weidevogels-nu-beschikbaar


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Klapekster en zeldzame Siberische boompieper te gast in Naardermeer

De zeldzame Siberische boompieper is gespot in het Naardermeer. Boswachter Luc Hoogenstein is blij verrast. De vogel, die in eerste instantie sprekend lijkt op onze boompieper, vloog luid roepend, laag over het Groote Meer heen in zuidelijke richting.' Daarnaast zag hij ook de klapekster. Deze trekvogel en wintergast wordt in Nederland de laatste jaren vaker gespot, maar is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Elk najaar duikt er een klapekster in het Naardermeer op, die hier tot het vroege voorjaar blijft hangen. Ga er dus op uit en spot 'm zelf! Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/naardermeer/nieuws/klapekster-en-zeldzame-siberische-boompieper-te-gast-in-naardermeer


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Help mee in het Cronebos tijdens de natuurwerkdag 4 november!

Zaterdag 4 november 2017 is de Natuurwerkdag. Op meer dan 500 plekken in Nederland krijgt de natuur die dag een ‘opknapbeurt’. Ook in het Cronebos wordt gewerkt. Boswachter Diederik Aarendonk wil samen met jou aan de slag om Amerikaanse Vogelkers en andere opslag te verwijderen. Je hulp is hard nodig, dus geef je gauw op via: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/cronebos Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/einde-gooi-en-cronebos/nieuws/help-mee-het-cronebos-tijdens-de-natuurwerkdag-4


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Waterzuivering natuurgebied Naardermeer

De waterzuivering van het Naardermeer wordt dit najaar vernieuwd. Om het belang van de waterzuivering te tonen lieten dagelijks bestuurslid Wiegert Dulfer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten Teo Wams aan gedeputeerde van Noord-Holland Cees Loggen de bijzondere natuur van het Naardermeer zien. Natuurlijk bezochten ze ook de waterzuivering die het Naardermeer van schoon water voorziet. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/naardermeer/nieuws/waterzuivering-natuurgebied-naardermeer


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Natuurorganisaties: geen grootschalige kassenbouw in Nationaal Landschap Veluwe

Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap en Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf Vitalis bij Voorst. Het bedrijf wil onder meer 10.000 vierkante meter aan kassen bijbouwen, alsook een nieuw logistiek centrum bouwen voor de zaadproductie- en handel aan de Hengelderweg. De locatie ligt in het Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied Twello. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/groot-soerel/nieuws/natuurorganisaties-geen-grootschalige-kassenbouw-nationaal


Bron: Natuurmonumenten News Feed

Start werkzaamheden nieuw leven in het veen Naardermeer

Het Naardermeer is een belangrijk leefgebied voor moerasvogels als purperreiger en roerdomp en plantensoorten als groen knolorchis. Om deze soorten in het Naardermeer te behouden wordt er eind september gestart met werkzaamheden nabij de Muggenbult. Er wordt bosopslag verwijderd en grond afgeplagd om veenmosrietland ter grootte van 8 hectare te herstellen. Lees meer: https://www.nm.nl/nieuws/start-werkzaamheden-nieuw-leven-in-het-veen-naardermeer


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<