Stikstofrapporten geven richting aan politiek

Vandaag verscheen het rapport Stikstof en natuurherstel. De auteurs pleiten voor een stikstofreductie van ten minste 70%. Met dit waardevolle onderzoek geven de wetenschappers antwoord op een vraag die tot nu toe niet beantwoord werd: wat is er vanuit natuurbehoud bezien nodig aan stikstofreductie? Natuurmonumenten vindt het noodzakelijk dat politieke partijen deze nieuwe inzichten meenemen en de stikstofwet in de formatie hierop aanpassen. Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/eemland/nieuws/stikstofrapporten-geven-richting-aan-politiek


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<