Update natuurherstelmaatregelen Sint-Pietersberg

In januari 2024 is Natuurmonumenten gestart met werkzaamheden om de natuur in dit Natura 2000-gebied verder te versterken. Net voor de start van het broedseizoen (15 maart), is het eerste deel van de werkzaamheden afgerond. Wat is er gedaan en wat staat er nog te gebeuren? Lees meer: https://www.nm.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg/nieuws/update-natuurherstelmaatregelen-sint-pietersberg


Bron: Natuurmonumenten News Feed

<